A downloadable game for Windows and macOS

Adrian Chmielarz jest znanym polskim twócą gier, który pracował przy tytułach takich jak Zaginięcie Ethana Cartera, Teenagent czy Bulletstorm.

Adrian Chmielarz jest też wielbicielem dobrej kuchni i dobrego wina.


MANUAL


Made in 48 hours for Komiks Game Jam 4 (2017) by Paweł (@cptsub) and Michał (@aksyr_).

Download

Download
winepairing_win.zip 32 MB
Download
winepairing_mac.zip 37 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(+1)

I can't make squinting eyes. Why!?

4/5